Eén van de doelstellingen van Corfoo vzw is de renovatie van de Begijnhofkerk in Aalst, ook gekend als de St-Catharinakerk.

De bakgoten van de Begijnhofkerk (ook wel gekend als de Sint-Catharinakerk) van Aalst zijn aan vernieuwing toe.

Het gaat over 60 lm bakgoot in koper:

  • afbraak van bestaande bakgoot, gootbekleding spondeplank en muurplaat
  • plaatsen van een nieuwe muurplaat, spondeplank, bakgoot in koper en gootbekleding.

Voor verdere details kan men contact opnemen met corfoo.vzw@gmail.com

Offertes op te maken t.a.v.

vzw CORFOO
Begijnhof 41 a
9300 Aalst