De Begijnhofkerk (of Sint-Catharinakerk) werd gebouwd in 1786, en is sinds 1973 een beschermd monument.

De geschiedenis van het begijnhof  gaat verder terug, tot 1261. De huidige begijnhofkerk bevat elementen uit vorige kerken, waardoor enkele interieurelementen veel ouder zijn: het orgel uit 1650, de wijwatervaatjes en standbeelden uit de jaren 1500-1600 en de bronzen klok uit 1514.

In 1954 overleed het laatste begijntje en zo werd de kerk niet vaak meer gebruikt, tot  30 oktober 2005 de eerste Orthodox-Katholieke mis werd opgedragen. Sindsdien is het de thuis van de Roemeens-Orthodoxe parochie ‘Heilige Apostel Andreas en Heilige Hierarch Materne’, Gent-Aalst.

Uit leden van de parochie, en ook daarbuiten, ontstond de vzw CORFOO, die door het organiseren van socio-culturele activiteiten o.a. de renovatie van de  begijnhofkerk willen ondersteunen.

De geschiedenis, bouw, staat en renovatie van de kerk werd volledig onderzocht in 2016, en beschreven in het beheersplan (vrij beschikbaar, klik hier om te downloaden).

De renovatie gebeurt in 5 fasen:

Fase 1: exterieur, voornamelijk daken

Fase 2: interieur, pleisterwerk, sacristie zuid

Fase 3: Meubilair en schilderijen

Fase 4: Klok en uurwerk

Fase 5: het Orgel