We verlenen financiële en materiële steun aan Vasiliada, een lokale ngo, om sociale thuiszorg op te starten in een afgelegen landelijk gebied van het district Dolj (regio Oltenia) in het zuiden van Roemenië. Vele hulpbehoevende bejaarden leven daar alleen zonder steun van naasten.

Eerst deden we een inventarisatie van de noden van hulpbehoevenden in een aantal afgelegen dorpen. We willen een 50-tal personen helpen met een groep van ca. 10 vrijwilligers.

Na de opstart zal de focus liggen op een systeem voor lokale fondsenwerving en financiëring, zodat de thuiszorg verder kan gebeuren met lokale hulpmiddelen op een duurzame manier. De totale projectbegroting voor het eerste jaar bedraagt 16.100 EUR, CORFOO brengt 10.000 EUR daarvan in. Zo hebben we bijvoorbeeld ook hout gekocht zodat men zich kan verwarmen in de winter.

De regionale TV deed een reportage (in het Roemeens te bekijken): http://tvr-craiova.ro/stiri/ajuta-un-batran-sa-zambeasca/

Vasiliada (websiteFacebook) is een lokale ngo met een Christelijk en sociaal karakter die in 2001 opgericht werd door het Aartsbisdom van Oltenia, Roemenië. De vereniging is één van de belangrijkste organisaties die voorziet in sociale begeleiding en ondersteuning in het zuidwesten van Roemenië, met meer dan 50 medewerkers en een netwerk van 4 sociale centra. In 2016 ontving de organisatie Vasiliada de ‘Institution of the Year’ Award in het domein van sociale assistentie in Roemenië. De organisatie verleent bijstand aan mensen in moeilijkheden. De voorbije jaren bood Vasiliada diensten aan kwetsbare groepen: risicokinderen, gehandicapte jongeren, ouderen, daklozen, Roma en werkzoekenden.