Dit jaar heeft het St. Voievod Neagoe Basarab Roemeense Vormingscentrum in Aalst haar deuren heropend.

De Vereniging van de Roemeens-Orthodoxe Gemeenschap van Oost- en West-Vlaanderen, oftewel CORFOO, een partner van ADR Vlaanderen in verschillende projecten, heeft altijd gestreefd om de Roemeense gemeenschap te ondersteunen en de waarden, cultuur en tradities van hun thuisland over te brengen. Ze zetten zich ook in om deze waarden te verspreiden in Vlaanderen en België.

Dit jaar begon CORFOO, in samenwerking met EuropaNova vzw uit Brussel en ADR Vlaanderen, en met financiële steun van de Roemeense regering via het Departement voor de Roemenen in het Buitenland (Românii de Pretutindeni), met het revitaliseringsproject van het Sint Voivod Neagoe Basarab Vormingscentrum in Aalst.

Waarom revitalisering? Omdat dit vormingscentrum in 2010 al werd opgericht, op initiatief van de Roemeens-Orthodoxe Parochie Apostel Sint-Andreas en Sint-Materne, met de steun van CORFOO vzw. Het centrum begon met het organiseren van Roemeense taal- en literatuurcursussen en Christelijke spirituele training.

De keuze van de naam van de school en de plaatsing ervan onder het beschermheerschap van deze heilige werden gedaan als een teken van respect en waardering voor de grote man van cultuur en vredestichter, Neagoe Basarab.

Hij besteeg de troon van Groot-Walachije meer dan 500 jaar geleden en gedurende zijn hele regeerperiode moedigde hij de ontwikkeling van handel en ambacht aan en diplomatiek probeerde en slaagde hij erin vriendschappelijke betrekkingen te onderhouden met de buurlanden. Hij voerde een beleid van evenwicht en probeerde een tegenwicht te bieden aan de Turkse heerschappij door middel van diplomatieke banden met christelijke machten.

Maar hij bleef in het geheugen van de Roemenen als stichter van het Curtea de Argeș-klooster en als auteur van een van de oudste meesterwerken uit de oude Zuidoost-Europese literatuur, de Leringen van Neagoe Basarab aan zijn zoon Teodosie (1519-1521), met daarin niet alleen principes van politiek bestuur van de staat, morele principes voor het opleiden van de jeugd, maar ook spirituele begeleiding.

Het centrum stopte in 2017 vanwege ruimtegebrek, financiële problemen en vooral een tekort aan leraren.

Met de hulp van de Heer Jezus en met de zegen van Zijne Heiligheid Vader Metropoliet Josif heropende de School van de Heilige Voivod Neagoe Basarab in het jaar 2023 haar deuren in een verbeterde vorm, met Roemeense taal- en cultuurcursussen, onderwijs in het Orthodoxe geloof, en een creativiteitsworkshop. De oprechte interesse van ouders en kinderen was zo groot dat er een wachtlijst moest worden geopend.

De centrumactiviteiten vinden plaats op zaterdag tussen 10.00 en 14.00 uur in de gehuurde lokalen van het Sint-Jozefcollege in Aalst en op zondag na de Heilige en Goddelijke Liturgie (12.30-13.30 uur) in de Roemeens-Orthodoxe kerk van de Parochie Sint-Andreas de Apostel en Sint-Materne in dezelfde stad.

Op 9 september vond de officiële opening van het centrum plaats, waar ouders, kinderen, CORFOO-leden en leden van de eerder genoemde parochie aanwezig waren.

Tijdens zijn openingstoespraak benadrukte pastoor Dr. Constantin Pogor de rol van de Kerk en het christendom in het onderwijs, zowel in Roemenië als in Europa.

De pedagogen van het centrum gaven een korte presentatie van elke cursus en beantwoordden vragen van ouders.

Na de opening volgde een kleine receptie en uiteraard de eerste lessen, waarbij alle aanwezige kinderen kennismaakten met hun leraren.

Lesgevers

Daniela Laura Faur – Roemeense taal- en cultuurcursus – is econome van opleiding, maar is sinds 1997 vastbenoemd in het onderwijs en werkte tot 2005 als lerares aan de Ilarion Felea General School in Arad (Roemenië).

Linica Geta Cepuch – Creativiteitscursus – is afgestudeerd aan de Pedagogische Middelbare School in Suceava en heeft ervaring als onderwijsassistent bij de “Kids at work” Montessori Kindergarten (Roemenië), waar ze tot eind vorig jaar werkte.

Elena-Iulia Carare – Orthodoxe geloofscursus, afgestudeerd in Taal- en Letterkunde, Klassieke Filologie aan de Universiteit van Al. Ioan Cuza uit Iasi, met een masterdiploma in Klassieke Talen – Latijn en Oudgrieks. Zij werkte meer dan twee jaar samen met de uitgeverij Doxologia van het grootstedelijk gebied van Moldavië en Bucovina, als vertaler en redacteur.

De kinderen zijn erg enthousiast om nieuwe woorden en dingen te leren, ze hebben vrienden gemaakt en, belangrijker nog, ze spreken Roemeens!

Praktisch

De kinderen werden verdeeld in twee leeftijdsgroepen: de jonge groep (4-6 jaar oud) en de oudere groep (7-11 jaar oud).

Op zaterdag: 10u – 14u Roemeense taal, in het Sint-Jozefcollege in Aalst

Op zondag: 12u30 – 13u30 Orthodoxe spiritualiteit, in de Roemeens-Orthodoxe kerk van de Parochie Sint-Andreas de Apostel en Sint-Materne (Begijnhofkerk, Begijnhof Aalst)