Degenen die de projecten van CORFOO willen ondersteunen kunnen dit doen door storting op rekening nummer BE90 9731 4682 8732, Argenta bank Antwerpen.