Zoals elk jaar bevelen we het social profitsalon aan waar jobs in social profitsector centraal staan. Zie link.