Degenen die de projecten van CORFOO willen ondersteunen kunnen dit doen door storting op rekening nummer BE90 9731 4682 8732, Argenta bank Antwerpen.

De renovatie van de Begijnhofkerk wordt ondersteund door de Koning Boudewijnstichting. Giften voor de renovatie kunnen gestort worden op onze projectrekening. Giften vanaf 40EUR zijn fiscaal aftrekbaar en u krijgt een fiscaal attest.

Koning Boudewijnstichting
IBAN: BE10 0000 0000 0404

BIC: BPOTBEB

Gelieve de vermelding 128/3035/00092 te gebruiken.